Svet atletiky v slzách: Zomrel olympijský víťaz a majster sveta, premožiteľ legendárneho Pribilinca

Jozef Pribilinec