VIDEO Obdivuhodná ľudská bytosť s nezmazateľnou stopou: Muži vedia plakať, vy budete tiež!

Radujúca sa trojica Clippers - zľava Williams, Harrell a Leonard